Jonge duiven verkoop brengt € 6250,- op voor Stichting Jayden

 

Zeeuwse duivensportliefhebbers steunen de Stichting Jayden.

ZLD 2015 Manifestatie 7

De Evenementencommissie van de Afdeling Zeeland van postduivenliefhebbers organiseert om de twee jaar een verkoping van jonge duiven en duivenbonnen. De opbrengst hiervan is bestemd voor organisaties die zich in principe belangeloos inzetten voor een goed doel. Bij voorkeur ontstaan e/o gevestigd in Zeeland.
 
Op 3 en 4 oktober 2015 was het weer zover en werden in de clublokalen van de verenigingen te Arnemuiden en te Sluiskil samen 85 schenkingen van Zeeuwse liefhebbers bij opbod verkocht. Samen met de opbrengst van een kleine verloting ter plekke was de opbrengst bruto € 14000,- Na aftrek van kosten kon een bedrag van € 6250,- per goed doel uitgereikt worden aan de vertegenwoordigers van de gekozen goede doelen, t.w. Stichting Jayden en Stichting Thuredriht. Beide Stichtingen spannen zich ieder op hun manier in voor verbetering omtrent zorgen en genezingskansen van jeugdige kankerpatiëntjes.
 
De bedragen werden symbolisch overhandigd op 7 november 2015 tijdens de “Zeeuwse Duivensport Manifestatie” in de ‘Jeugdhoeve’ te ’s-Heerenhoek. Afdelingsvoorzitter Rinus Laban aan dhr. Schot van Stichting Thuredriht en Marcel Buijsse als voorzitter van de Evenementencommissie aan dhr. Nieuwenhuize van Stichting Jayden.
Duivensport dus op zijn best en toont zich hiermee als organisatie ook zeer maatschappelijk betrokken. Beide vertegenwoordigers gaven in hun dankwoord wat uitleg over hun organisatie. De ernst en leed van wat mensen meemaken als ze te maken krijgen met jeugdige kanker patientjes in gezin of familie daalde goed in bij de aanwezigen af te leiden aan de muisstille zaal.
 
Namens alle Zeeuwse postduivenhouders aan beide Stichtingen veel succes gewenst met het goede werk wat door u gedaan wordt.
 
Marcel Buijsse
Voorzitter Evenementencommissie
Afdeling Zeeland Postduivenhouders.
 

Nightrun 2019

Onderzoeksnieuws Villa Joep

facebook Twitter